zadanienamipsi

zadanienamipsi

z ang. unordered list – jest definiowana przez znaczniki <ul></ul>, zaś pojedynczy element takiej listy zamknięty jest w znacznikach <li></li> - z ang. list item).z ang. ordered list – jest definiowana przez znacznik <ol></ol>, zaś pojedynczy element takiej listy również zamknięty jest w znacznikach <li></li>

Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved.