zadanienamipsi

zadanienamipsi

System zarządzania treścią (ang. content management system – CMS) – oprogramowanie pozwalające na łatwe utworzenie i prowadzenie serwisu WWW, a także jego późniejszą aktualizację i rozbudowę, również przez redakcyjny personel nietechniczny.

Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved.