zadanienamipsi

zadanienamipsi

JavaScript, w skrócie JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych.

Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved.